T. spec. Bol./Rio Mizque   Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"

designed by Andreas Böker
 
00-9000 Bol./Rio Mizque
Formenkreis der
Till. xiphioides?, Blüte duftend, jedoch nur 2-3 Blüten, Blätter papierartig dünn, nicht abstehend beschuppt
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de