T. rectangula   Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"


Beschreibung Description
 
 
01-1990   var. rectangula
.......................
.......................
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de
designed by Andreas Böker