T. multicaulis   Tillandsien-Sammlung / Tillandsia-Collection
Andreas Böker

Mitglied der deutschen Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)
Member of the "Deutsche Bromelien-Gesellschaft e.V. (DBG)"


Beschreibung Description
 
 
02-4430   var. multicaulis

Mexiko
   
.......................
........................
02-7700   var. multicaulis

Mexiko
   
.......................
........................
Kommentar: webmaster@tillandsia-web.de
designed by Andreas Böker